Jak wyśrodkować <div> w poziomie?

Jak wyśrodkować poziomo <div> w innym <div> za pomocą CSS?

<div id="outer">  
  <div id="inner">Foo foo</div>
</div>

1 odpowiedź

Możesz zastosować ten kod CSS do wewnętrznego <div>:

#inner {
  width: 50%;
  margin: 0 auto;
}

Oczywiście nie musisz ustawiać szerokości na 50%. Zadziała dowolna szerokość mniejsza niż <div>. Margines: 0 auto odpowiada faktycznemu centrowaniu.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.