Odzyskiwanie niezapisanych skryptów zapytań SQL

Jak odzyskać niezapisane skrypty w SQL?

1 odpowiedź

Uruchom skrypt select . Zawiera on listę skryptów i czas ich wykonania w ciągu ostatnich 24 godzin. Pomoże to w odzyskaniu skryptów, jeśli zamkniemy okno zapytania bez zapisywania skryptu. To zadziała dla wszystkich wykonanych skryptów, nie tylko dla widoku czy procedury.

Use <database>
SELECT execquery.last_execution_time AS [Date Time], execsql.text AS [Script] FROM sys.dm_exec_query_stats AS execquery
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(execquery.sql_handle) AS execsql
ORDER BY execquery.last_execution_time DESC

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.