Jak zainstalować moduł Python MySQLdb przy użyciu pip?

Jak mogę zainstalować moduł MySQLdb dla Pythona za pomocą pip?

1 odpowiedź

pip install mysqlclient

Jeśli potrzebujesz wersji 1.2.x (tylko starszego języka Python), użyj instalatora pip MySQL-python

Uwaga: Niektóre zależności mogą być konieczne podczas uruchamiania powyższego polecenia. Kilka wskazówek, jak zainstalować je na różnych platformach

Ubuntu 14, Ubuntu 16, Debian 8.6 :

sudo apt-get install python-pip python-dev libmysqlclient-dev

Fedora 24:

sudo dnf install python python-devel mysql-devel redhat-rpm-config gcc

Mac OS:

brew install mysql-connector-c

Jeśli to nie zadziała spróbuj:

brew install mysql

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.