Jak przekonwertować int [] na List <Integer> w Javie?

Jak przekonwertować int [] na List <Integer> w Javie? Szukam rozwiązania innegoniż robienie tego w pętli, pozycja po pozycji.

1 odpowiedź

Nie ma skrótu do konwersji zint [] na List <Integer>, ponieważArrays.asList po prostu utworzy List <int []>, co nie jest tym, czego chcesz. Musisz stworzyć metodę użyteczności.

int[] ints = {1, 2, 3};
List<Integer> intList = new ArrayList<Integer>();
for (int i : ints)
{
    intList.add(i);

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.