Jak konwertować liczby między tymi w systemie szesnastkowym a dziesiętnym?

Jak konwertować między liczbami szesnastkowymi i dziesiętnymi w C#? z góry dziękuję za pomoc!

1 odpowiedź

Aby przekonwertować z dziesiętnego na szesnastkowy:

string hexValue = decValue.ToString("X");

Aby przekonwertować z szesnastkowego na dziesiętny:

int decValue = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

albo:

int decValue = Convert.ToInt32(hexValue, 16);

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.