Jak anonimowe klasy wewnętrzne są używane w Javie?

Do czego służą anonimowe klasy w Javie?

1 odpowiedź

Przez „anonimową klasę” rozumiem, że masz na myśli anonimową klasę wewnętrzną.

Anonimowa klasa wewnętrzna może się przydać, gdy tworzy się instancję obiektu z pewnymi „dodatkami”, takimi jak metody przesłonięcia, bez konieczności faktycznej podklasy klasy.

Zwykle używam go jako skrótu do dołączenia detektora zdarzeń:

button.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // kod
    }
});

Zastosowanie tej metody sprawia, że kodowanie jest trochę szybsze, ponieważ nie muszę tworzyć dodatkowej klasy, która implementuje ActionListener - mogę po prostu utworzyć anonimową klasę wewnętrzną bez tworzenia osobnej klasy.

Używam tej techniki tylko do „szybkich i brudnych” zadań, w których tworzenie całej klasy wydaje się niepotrzebne. Posiadanie wielu anonimowych klas wewnętrznych, które robią dokładnie to samo, należy przekształcić w klasę rzeczywistą, czy to klasę wewnętrzną, czy osobną.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.