Jak sprawdzić, czy istnieje wartość tablicy w PHP?

np. Jak mogę sprawdzić, czy $cos['powiedz'] ma wartość „witaj” lub „cześć”?

$cos = array('powiedz' => 'witaj', 'powiedz' => 'czesc');

1 odpowiedź

Używając if:

if(isset($cos['powiedz']) && $cos['powiedz'] == 'witaj') {
    // kod...
}

Przy okazji, przypisujesz wartość "powiedz" dwa razy, stąd twoja tablica da tablicę z tylko jedną wartością.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.