Coś w stylu ,,contains any'' dla zestawu Java?

Mam dwa zestawy A i B tego samego typu.

Muszę sprawdzić, czy A zawiera jakiś element ze zbioru B.

Jaki byłby najlepszy sposób na zrobienie tego bez powtarzania zestawów? Biblioteka Set ma

contains(object) i containsAll(collection), ale nie containsAny(collection).

1 odpowiedź

Czy Collections.disjoint (A, B) nie zadziałałoby? Z dokumentacji wynika, że:

Zwraca wartość true, jeśli dwie określone kolekcje nie mają wspólnych elementów.

Dlatego metoda zwraca false, jeśli kolekcje zawierają jakiekolwiek wspólne elementy.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.