Jak przekonwertować kolekcję na listę?

Korzystam z TreeBidiMap z biblioteki Apache Collections. Chcę posortować to według wartości, które są podwójne.

Moja metoda polega na pobraniu zbioru wartości przy użyciu:

Collection coll = themap.values();

Co oczywiście działa dobrze.

Moje pytanie: Chcę teraz wiedzieć, jak mogę przekonwertować coll na liście, aby można było ją posortować?

Następnie chcę wykonać iterację i posortować listę, która powinna być w porządku, i uzyskać odpowiednie klucze z TreeBidiMap (themap) za pomocą themap.getKey (iterator.next ()), gdzie iterator znajduje się nad listą doubles.

Za pomoc dziękuję :)

1 odpowiedź

List list = new ArrayList(coll);
Collections.sort(list);

jeśli coll jest już listą, możesz pominąć krok pierwszy. Ale to zależy od wewnętrznych elementów TreeBidiMap.

List list;
if (coll instanceof List)
  list = (List)coll;
else
  list = new ArrayList(coll);

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.