Jak wykonać CROSS JOIN za pomocą LINQ to SQL?

Jak wykonać CROSS JOIN za pomocą LINQ to SQL? Za pomoc dziękuję

1 odpowiedź

cross-join to po prostu iloczyn kartezjański dwóch zestawów. Nie ma dla niego jawnego operatora łączenia.

var combo = from p in people
      from c in cars
      select new
      {
        p.Name,
        c.Make,
        c.Model,
        c.Colour
      };

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.