Jak zwrócić wiele wartości w jednej kolumnie (T-SQL)?

Przykład:

UserId/Alias 
1/MrX 
1/MrY 
1/MrA 
2/Abc 
2/Xyz

Chcę wynik zapytania w następującym formacie:

UserId/Alias 
1/ MrX, MrY, MrA 
2/ Abc, Xyz

1 odpowiedź

Możesz użyć funkcji z COALESCE.

CREATE FUNCTION [dbo].[GetAliasesById]
(
  @userID int
)
RETURNS varchar(max)
AS
BEGIN
  declare @output varchar(max)
  select @output = COALESCE(@output + ', ', '') + alias
  from UserAliases
  where userid = @userID

  return @output
END

GO

SELECT UserID, dbo.GetAliasesByID(UserID)
FROM UserAliases
GROUP BY UserID

GO

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.