Jak utworzyć logfile w php?

Chcę utworzyć plik dziennika, system rejestrował każdą akcję wykonywaną w systemie. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić.

Na przykład mam ten kod php, który wykonuje funkcję logowania:

public function hasAccess($username,$password){
  $form = array();
  $form['username'] = $username;
  $form['password'] = $password;


  $securityDAO = $this->getDAO('SecurityDAO');
  $result = $securityDAO->hasAccess($form);
  //var_dump($form);
  //var_dump($result);
  if($result[0]['success']=='1'){
    $this->Session->add('user_id', $result[0]['id']);
    //$this->Session->add('username', $result[0]['username']);
    //$this->Session->add('roleid', $result[0]['roleid']);
    return $this->status(0,true,'auth.success',$result);
  }else{
    return $this->status(0,false,'auth.failed',$result);
  }
}

1 odpowiedź

możesz użyć date("j.n.Y") jako części nazwy pliku.

//Coś do zapisania w dzienniku txt
$log = "User: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR'].' - '.date("F j, Y, g:i a").PHP_EOL.
    "Attempt: ".($result[0]['success']=='1'?'Success':'Failed').PHP_EOL.
    "User: ".$username.PHP_EOL.
    "-------------------------".PHP_EOL;
//Zapisz ciąg do zarejestrowania, użyj FILE_APPEND, aby dołączyć.
file_put_contents('./log_'.date("j.n.Y").'.log', $log, FILE_APPEND);

Umieściłbyś to w swojej metodzie hasAccess ().

public function hasAccess($username,$password){
  $form = array();
  $form['username'] = $username;
  $form['password'] = $password;

  $securityDAO = $this->getDAO('SecurityDAO');
  $result = $securityDAO->hasAccess($form);

  //Napisz akcję do dziennika txt
  $log = "User: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR'].' - '.date("F j, Y, g:i a").PHP_EOL.
      "Attempt: ".($result[0]['success']=='1'?'Success':'Failed').PHP_EOL.
      "User: ".$username.PHP_EOL.
      "-------------------------".PHP_EOL;
  //-
  file_put_contents('./log_'.date("j.n.Y").'.txt', $log, FILE_APPEND);

  if($result[0]['success']=='1'){
    $this->Session->add('user_id', $result[0]['id']);
    //$this->Session->add('username', $result[0]['username']);
    //$this->Session->add('roleid', $result[0]['roleid']);
    return $this->status(0,true,'auth.success',$result);
  }else{
    return $this->status(0,false,'auth.failed',$result);
  }
}

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.