Interpolacja łańcuchów znaków czy String.Format?

Czy istnieje zauważalna różnica w wydajności między użyciem interpolacji łańcuchów:

myString += $"{x:x2}";

a String.Format()?

myString += String.Format("{0:x2}", x);

1 odpowiedź

interpolacja łańcuchów jest przekształcana w string.Format () w czasie kompilacji, więc powinny kończyć się tym samym wynikiem.

Istnieją jednak subtelne różnice: jak możemy stwierdzić na podstawie tego pytania, konkatenacja łańcuchów w specyfikatorze formatu powoduje dodatkowe wywołanie string.Concat ().

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.