Jak mogę określić adres URL, z którego pierwotnie sklonowano repozytorium Git?

Kilka dni temu zrobiłem projekt z GitHub. Od tamtej pory odkryłem, że w GitHubie jest kilka dróg i zapomniałem zauważyć, który z nich wziąłem pierwotnie. Jak mogę określić, którą z tych dróg wybrałem?

1 odpowiedź

Jeśli chcesz tylko zdalny adres URL:

git config --get remote.origin.url

Jeśli potrzebujesz pełnej wydajności lub integralność referencyjna jest nienaruszona:

git remote show origin

Używając git clone (z GitHub lub dowolnego repozytorium źródłowego) domyślna nazwa źródła klonu to „origin”. Użycie git remote show wyświetli informacje o tej zdalnej nazwie. Pierwsze kilka wierszy powinno pokazywać:

C:\Users\jaredpar\VsVim> git remote show origin
* remote origin
  Fetch URL: git@github.com:jaredpar/VsVim.git
  Push  URL: git@github.com:jaredpar/VsVim.git
  HEAD branch: master
  Remote branches:

Jeśli chcesz użyć wartości w skrypcie, użyj pierwszego polecenia wymienionego w tej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.